mei 18, 2024

Water zoekt vrouw

Zonder dijken en duinen, gemalen en kanalen zou er in Nederland niet gewoond en gewerkt kunnen worden. Het maatschappelijk belang van het waterschapswerk is dan ook groot en raakt iedereen, mannen en vrouwen, jong en oud, zwart en wit. Daarom zal het waterschapsbestuur ook een goede afspiegeling van de samenleving moeten zijn.

In het Nederlandse openbaar bestuur zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd en de waterschappen zijn daarop geen uitzondering. Daarom hebben enkele mensen een aantal jaren geleden het initiatief genomen om de actie “Water zoekt Vrouw” te starten. U kunt er meer over lezen op de website

www.waterzoektvrouw.nl 

U kunt met uw stem een bijdrage leveren aan een divers waterschapsbestuur en zo aan een breed maatschappelijk verantwoord waterbeheer.