januari 31, 2023

Water zoekt vrouw

Het waterschapsbestuur wordt nog steeds overheerst door witte, oudere mannen en dat is zeer onterecht.

Met de zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering staat het waterschap voor grote maatschappelijke uitdagingen die iedereen aangaan.

Want zonder dijken en gemalen is een belangrijk deel van Nederland niet bewoonbaar.

Waterbeheer is dan ook vooral een maatschappelijk probleem dat iedereen raakt, mannen én vrouwen, jong én oud, zwart én wit.

De waterschappen kunnen de problemen alleen aanpakken in samenwerking met alle partijen. En daarom moeten waterschapsbestuurders vooral goed zijn in samenwerken. Dat vraagt een divers waterschapsbestuur met betrokken bestuurders die in staat zijn met alle betrokkenen af te stemmen.

U kunt met uw stem een bijdrage leveren aan een divers waterschapsbestuur en zo aan een breed maatschappelijk verantwoord waterbeheer. Meer weten? Kijk op de website www.waterzoektvrouw.nl