juni 19, 2024

Vragen en antwoorden

Wat doen de waterschappen?

Waterschappen zorgen voor de dijken (waterveiligheid), de gemalen, sloten en vaarten (waterbeheer), waterkwaliteit en waterzuivering. Waterschappen zorgen niet voor het drinkwater. Dat wordt verzorgd door de drinkwaterbedrijven.

Wat voor organisatie is het waterschap?

Waterschappen zijn een overheid, deels te vergelijken met gemeenten en provincies. Een gemeente heeft een burgemeester, wethouders en een gemeenteraad. Waterschappen hebben een dijkgraaf of watergraaf, vergelijkbaar met een burgemeester, een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Wie kiest het waterschapsbestuur?

Iedere kiesgerechtigde inwoner mag op 15 maart 2023 stemmen voor het waterschapsbestuur, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Worden alle waterschapsbestuurders gekozen?

Nee, een deel van het waterschapsbestuur wordt gekozen bij de verkiezingen op 15 maart. Een klein deel van het waterschapsbestuur, de geborgde zetels, worden voorgedragen door LTO, de landbouworganisatie (twee zetels) en door de natuurterreinbeheerders (twee zetels). Daardoor is het waterschapsbestuur geen representatieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving, maar ook een afspiegeling van de partijen die nauw betrokken zijn bij het waterbeheer. Het waterschapsbestuur is dan ook een interactieve waarborgdemocratie (zie de website).

Voor welk waterschap mag ik kiezen?

In Nederland zijn nog 21 waterschappen. Op deze kaart kunt u zien welke waterschappen er allemaal zijn.

Waarom moet ik voor de waterschappen gaan stemmen?

Waterschappen zorgen ervoor dat we in een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, kunnen wonen en werken. Dat is ook uw belang. Daarnaast is het belangrijk dat de waterschappen het belastinggeld dat zij ophalen, uw geld, ook kostenbewust uitgeven.

Op wie kan ik gaan stemmen?

In de waterschapsbesturen zitten politieke partijen én echte waterschapspartijen. Maar de politieke partijen hebben niets te zoeken binnen het waterschapsbestuur. Er bestaan geen socialistische, liberale of christendemocratische dijken, maar alleen stevige dijken die op hoogte zijn. Waterschappen zijn dan ook functionele, uitvoerende overheden. Stem dan ook op partijen of mensen die bij het waterbeheer zijn betrokken en die die open staan voor samenwerking.

Is het waterschap te vergelijken met de gemeente?

Het waterschap is als overheid maar een klein beetje te vergelijken met de gemeente. Een gemeenteraad mag zich met heel veel onderwerpen bezighouden, maar het waterschap mag zich alleen bezighouden met het waterbeheer: waterveiligheid, waterkwaliteit, water aan- en afvoer en waterzuivering. In de gemeentepolitiek wordt vooral bestuurd op basis van de korte termijn, terwijl de waterschappen 50 tot 100 jaar vooruitkijken. Zij houden Nederland leefbaar en bewoonbaar, voor u en voor de toekomstige generaties.

Wie stelt de waterschappen in?

De waterschappen worden ingesteld door de provincie. De provincie is dan ook de toezichthouder op de waterschappen.

Is het waterschap echt de oudste democratie in Nederland?

In de twaalfde en dertiende eeuw zijn er in Nederland al waterschappen ontstaan. Zo werd in 1255 het Hoogheemraadschap Rijnland en in 1544 de rechtsvoorganger van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opgericht. Waterschappen waren toen nog vooral samenwerkende landeigenaren die hun landerijen gezamenlijk beschermden tegen de invloeden vanuit de zee en de rivieren. Samenwerken of in modern Nederlands ‘polderen’ is dan ook typerend voor de waterschappen.

Waarom betaal ik waterschapsbelasting?

De waterschappen onderhouden de dijken, gemalen, sloten en vaarten. Zo kan Nederland bewoonbaar en leefbaar blijven. De kosten die zij daarvoor nodig hebben, halen ze op bij de burgers en bedrijven. Daarom betaalt u mee aan de waterschappen, als ingezetene, als eigenaar van een woning of een bedrijf of als grondeigenaar. 

Wat is het verschil tussen waterschappen en hoogheemraadschappen?

Waterschappen en hoogheemraadschappen zijn hetzelfde. Sommige waterschappen hanteren echter de namen zoals deze al eeuwenlang bestaan: heemraadschappen of hoogheemraadschappen. Het zijn allemaal functionele overheden die zich bezighouden met waterbeheer.