mei 18, 2024

Waarom moet ik gaan stemmen?

In een land dat voor een belangrijk deel onder zeeniveau ligt, is het waterbeheer van groot maatschappelijk belang. En met een stijgende zeespiegel en het veranderend klimaat wordt dat belang alleen maar groter. Daarom is een democratische controle op het waterschapswerk van essentieel belang. Maar het besturen van een waterschap is niet te vergelijken met het besturen van een provincie of gemeente.

Het waterschap als praktische, uitvoerende overheid is dan ook een interactieve waarborgdemocratie, zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur het noemt.

Het waterschapswerk heeft twee kanten: aan de ene kant is het praktisch, uitvoerend en voor een belangrijk deel heel technisch; en aan de andere kant heeft het werk een heel groot maatschappelijk belang. Het waterschapsbestuur heeft dan ook een belangrijke rol bij de interactie tussen maatschappij en waterschap.
Bij de opzet van het huidige kiesstelsel voor de waterschappen in 2009, was dat ook de bedoeling. In het bestuur van het waterschap zouden “organisaties die een belang bij de taakuitoefening … hebben” kunnen plaatsnemen.
Daarbij werd bijvoorbeeld gedacht aan “waterrecreatie, natuur, maar ook het werken en wonen in het gebied en de bescherming van het (gebouwde) eigendom”.
Oorspronkelijk was er in het waterschapsbestuur dan ook geen plaats bedacht voor de politieke partijen, maar desondanks hebben zij wel gretig van de gelegenheid gebruik gemaakt.

Alle waterschappen in Nederland geven gezamenlijk ongeveer drie miljard per jaar uit, waarbij zij het grootste deel daarvan via de eigen waterschapsbelastingen ophalen. Het bestuur van het waterschap moet waarborgen dat dit geld voor de juiste doelen, efficiënt en effectief wordt uitgegeven. Daardoor het waterschapsbestuur vooral een controlerend bestuur en minder een beleidsbepalend bestuur. 

Een stemadvies?

Laat uw stem niet bepalen door politiek-ideologische motieven. Deze spelen binnen het waterschap als functionele overheid nauwelijks een rol. Stem op mensen, mannen of vrouwen, die praktisch, betrokken en benaderbaar zijn. Die mensen kunt u soms vinden bij politieke partijen, maar zeker bij de echte waterschapspartijen zoals het waterplatform Groen, Water & Land. (klik hier)

Kortom, stem bewust voor samenwerkende en kritische bestuurders die kunnen waarborgen dat uw belastinggeld kostenbewust wordt uitgegeven.