mei 18, 2024

Over Groen, Water & Land

Het waterplatform Groen, Water & Land (GW&L) is een echte waterschapspartij zonder politieke of levensbeschouwelijke banden, maar wel met een hecht netwerk in de Noord-Hollandse samenleving. Met 25 vrouwen en 25 mannen op de lijst, om-en-om; met kandidaten uit het hele gebied, van Amsterdam tot Texel en van Castricum tot Enkhuizen.

Met mensen uit dorpen en steden, met agrariërs (schaapsherders, melkvee, akkerbouw, bollen, biologisch, zorgboerderij en meer) en recreanten (hengelsport, watersport, zwemmen in open water, strandexploitatie en meer), met cultuurhistorie (historische verenigingen, poldermolens, archeologie, poldermuseums en meer), met heel veel praktische kennis (weg- en waterbouw, landbouw, groenvoorzieningen, drijvende woningen, klimaatbestendig bouwen en meer) en deskundigheid (juridisch, bestuurskundig, communicatie, financieel, natuur en milieu, onderwijskundig en meer), met heel veel (bestuurlijke) ervaring (binnen het waterschap, gemeente, provincie, internationale organisaties, universiteit, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) en meer.

Kortom, een lijst gericht op samenwerking en interactie, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid en een kostenbewuste uitvoering van het waterbeheer gewaarborgd is.

Op dit moment is Groen, Water & Land de grootste fractie in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap. 

Wilt u meer weten over het waterplatform Groen, Water & Land, bezoek dan onze website:

www.groenwaterenland.nl